Γλώσσα

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ:


Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ και δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση των πελατών της και διευκόλυνση των σχετικών συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου.


Οι  όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς επίσης και η πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  γνωστοποιούνται στους χρήστες αυτής μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου.  Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται και ταυτόχρονη αποδοχή τόσο  των ακολούθων  όρων  και προϋποθέσεων όσο και του περιεχομένου της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Η ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να  προβαίνει  μονομερώς, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, σε τροποποίηση ή ανανέωση ή συμπλήρωση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και γενικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων των παρεχομένων  προϊόντων  και υπηρεσιών, αλλαγές που θα γνωστοποιούνται στους χρήστες  μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Όλες οι πληροφορίες που καταχωρούνται από τους χρήστες της ιστοσελίδας, είναι εμπιστευτικές και απόρρητες και χρησιμοποιούνται από τη lussile αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση της  επικοινωνίας των χρηστών  με την εταιρεία και προκειμένου να επιτευχθεί η εκτέλεση των σχετικών παραγγελιών και ως εκ τούτου δεν δημοσιοποιούνται και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από κανέναν τρίτο χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Ν 2472/97, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται από τη ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ και δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν σε άλλους φορείς  παρά  μόνο αν αυτό επιβληθεί από τις δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές διοικητικές αρχές, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.


Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.


Ασφάλεια συναλλαγών

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα ένα παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites), όταν αυτοί χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς χρήστες, για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά. Όλα αυτά επιτυγχάνονται αφού συναλλαγές μέσω των πιστωτικών καρτών γίνονται με το σύστημα ασφαλείας της Alphabank / Paypal / VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.


Οι πληρωμές που γίνονται μέσω της Alpha bank, μέσω Paypal ή μέσω VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. με το e-Commerce είναι ασφαλής. Το υψηλό επίπεδο ασφαλείας της Υπηρεσίας Alpha e-Commerce εξασφαλίζεται από τα κάτωθι:

 • Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2,  ημερομηνία λήξεως) μεταδίδονται / μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από το ηλεκτρονικό σας κατάστημα
 • Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από την Alpha Bank αποκλείουν σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά συστήματά της.
 • Η ιστοσελίδα της Τραπέζης στην οποία εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του ο πελάτης σας, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό για να μπορεί ο καθένας να ελέγξει τη γνησιότητάς της, δηλαδή να διαπιστώσει ότι ανήκει πραγματικά στην Υπηρεσία Alpha e-Commerce της Alpha Bank.
 • Η διαχείριση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Alpha e-Commerce γίνεται από εξουσιοδοτημένα άτομα της επιχειρήσεως, στους οποίους παραδίδονται κωδικοί προσβάσεως (username, password)
 • Σε περίπτωση που η εκδότρια τράπεζα υποστηρίζει τη χρήση μυστικού κωδικού για την εκτέλεση on-line πληρωμών με κάρτα, και ο κάτοχος της κάρτας έχει παραλάβει τέτοιο κωδικό, η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Alpha e-Commerce ζητά αυτόματα από τον πελάτη σας να πληκτρολογήσει τον μυστικό του κωδικό.
 • Ολοκληρώνοντας, η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Eμπορίου Alpha e-Commerce ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για ηλεκτρονικό εμπόριο και επίσης είναι πλήρως συμβατή με τις προδιαγραφές VbV (Verified by Visa) για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Alpha Bank: www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5727


Οι πληρωμές που γίνονται μέσω της Paypal είναι και αυτές ασφαλής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.paypal.com


Οι χρήστες της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να προβούν, αν αυτό είναι απαραίτητο, σε αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αίτησης οριστικής διαγραφής των στοιχείων του χρήστη από το αρχείο του ηλεκτρονικού καταστήματος, η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μικρότερο των επτά ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:


Η ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ, οι υπάλληλοι αυτής και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδέεται με αυτήν με σχέση πρόστησης, πληρεξουσιότητας ή αντιπροσώπευσης, δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, πελατών και λοιπών επισκεπτών ή τρίτων  για ζημίες που ενδεχομένως προκύψουν από την εκτέλεση ή μη  παραγγελιών και γενικότερα από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή την αντιγραφή και δημιουργία συνθηκών παραπλάνησης του κοινού ως προς τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου της από πρόσωπα άσχετα προς την εταιρεία, ανεξάρτητα από την γνώση ή την υποχρέωση γνώσης από την ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ αυτής της πιθανότητας  (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν υπάρχει ευθύνη για διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πελατείας, απώλειας πληροφοριών και στοιχείων, διεκδικήσεις τρίτων, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) εκτός από την περίπτωση κατά την οποία  αποδειχθεί ότι τα πωληθέντα προϊόντα ήταν κακής ποιότητας ή ελαττωματικά, λόγω αποδεδειγμένης υπαιτιότητας της ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ. Στην περίπτωση αυτή  η ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ αναλαμβάνει μόνο την υποχρέωση να αντικαταστήσει με δικές της δαπάνες τα προϊόντα αυτά καλύπτοντας τα έξοδα επιστροφής και επαναποστολής των εμπορευμάτων, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης για αποκατάσταση  περαιτέρω ζημίας, για διαφυγόντα κέρδη ή άλλου είδους αποζημίωση και οικονομική υποχρέωση από την αιτία αυτή.


Διευκρινίζεται επίσης ότι η ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ, οι υπάλληλοι αυτής και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδέεται με αυτήν με σχέση πρόστησης, πληρεξουσιότητας ή αντιπροσώπευσης, δεν φέρουν καμία ευθύνη για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης των παραγγελιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς επίσης και στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας των παραγγελθέντων εμπορευμάτων, ωστόσο εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών σχετικά με τη έλλειψη αυτή της διαθεσιμότητας. Επιπλέον, μολονότι ο σχεδιασμός της παρούσας ιστοσελίδας και οι καταχωρίσεις και περιγραφές των προϊόντων της εταιρίας έχουν γίνει με ακρίβεια και ακολουθώντας τις πλέον εξελιγμένες  τεχνικές μεθόδους, η ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ δεν ευθύνεται για ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη ή από ενδεχόμενες διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ:


Η χρησιμοποίηση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται και ταυτόχρονη αποδοχή όλων των   παρόντων όρων  και προϋποθέσεων χρήσης αυτής, καθώς επίσης και του περιεχομένου της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η αποκλειστική ευθύνη  για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες για της ανάγκες των σχετικών συναλλαγών,  βαρύνει τους ίδιους τους παρέχοντες.

Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτής της ιστοσελίδας  για δημοσίευση, αποστολή και μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου υλικού ή τέτοιου που να παραβιάζει το απόρρητο ή να θίγει προσωπικά δεδομένα τρίτων, να εκφράζει εμπάθεια  ή φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, να μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους, να παραβιάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλα δικαιώματα τρίτων   και γενικά περιεχομένου που δεν επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας ή βάσει οποιωνδήποτε  συμβατικών ή διαχειριστικών σχέσεων να δημοσιοποιηθεί ή υλικού που να περιέχει ιούς λογισμικού ή ανάλογα αρχεία και προγράμματα που αποσκοπούν στην βλάβη, διακοπή, καταστροφή  ή εξοπλισμό   λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού  ή στη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Έχει γίνει κάθε προσπάθεια για ακρίβεια στις περιγραφές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Τα στοιχεία είναι έγκυρα την ώρα της καταχώρησης. Έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε παραγγελίες που οι πληροφορίες είναι λάθος εκτυπωμένες (τιμές, προσφορές, κτλ..)


Κάναμε το καλύτερο δυνατό ώστε να υπάρχει ακρίβεια στα χρώματα των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το μόνιτορ του υπολογιστή σας θα τα δείχνει με την ίδια ακρίβεια.


Η διαστάσεις των ρούχων και το μεγεθολόγιο είναι γενικό, έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο για να είναι όσο ακριβές γίνεται. Εκτός εάν αναγράφεται, τα μεγέθη που αναγράφονται είναι ελληνικά.


Οι τιμές στο e-shop είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το ΦΠΑ (στην Ευρώπη) και είναι σωστές την ώρα της καταχώρησης τους στο σύστημα. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Οι τιμές στο e-shop μπορεί να είναι διαφορετικές από τις τιμές στα καταστήματα ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ.


Ανανεώνουμε τα στοιχεία των εμπορευμάτων συνεχώς. Σε διαστήματα μπορεί να τρέχει κάποια προσφορά στα καταστήματα λιανικής μας, χωρίς να αναγράφεται στην ιστοσελίδα ή μπορεί να τρέχει κάποια προσφορά στο e-shopπου δεν είναι διαθέσιμη στα καταστήματα.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:


Γενικές πληροφορίες για παραγγελίες

Για τεχνικούς λόγους , τηλεφωνικές παραγγελίες , παραγγελίες μέσω email , ταχυδρομείο ή fax δεν γίνονται.


Όταν ολοκληρώσετε μια παραγγελία, θα λάβετε ένα email το οποίο θα σας επιβεβαιώνει την αγορά σας αναφέροντας τον αριθμό της παραγγελίας σας.To email θα το λάβετε εφόσον έχει εγκριθεί η παραγγελία σας από την αποθήκη μας για την διαθεσιμότητα των προϊόντων και εφόσον έχει εγκριθεί η πληρωμή της κάρτας. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρία στο τηλέφωνο 0030.210.513.3333 ή να μας αποστείλετε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Παρ’ όλα αυτά, τα προϊόντα είναι «subject to availability». Λόγω της καθυστέρησης μεταξύ της στιγμής της παραγγελίας και της ώρα εκτέλεσής της στην αποθήκη, το στοκ του προϊόντος μπορεί να έχει αλλάξει. Εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα την ώρα της εκτέλεσης στην αποθήκη, θα ενημερωθείτε μόλις γίνει διαθέσιμο.


Μπορείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ηλεκτρονικά και να ζητήσετε την αποστολή του σε κάποιο γνωστό για δώρο, εφόσον τα στοιχεία του παραλήπτη αναγράφονται στην παραγγελία στο πεδίο «τόπος παράδοσης»


Έχουμε κάθε δικαίωμα να απορρίψουμε μια παραγγελία για κάποιον από τους παρακάτω λόγους:

 • Δεν υπάρχει απόθεμα του προϊόντος που παραγγέλθηκε
 • Δεν μπορέσαμε να πάρουμε έγκριση πληρωμής
 • Υπήρξε λάθος κατά την καταχώρηση των στοιχείων του προϊόντος (περιγραφή, τιμή, προσφορά, κτλ....)
 • Εάν υπάρξει πρόβλημα με την παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.

Περαιτέρω πληροφορίες για international orders:

Η εκκαθάριση των συναλλαγών γίνεται μόνο σε ευρώ. Αν ένας πελάτης διατηρεί λογαριασμό με διαφορετικό νόμισμα (π.χ. από $ Αμερικής, £ Αγγλίας κτλ), θα γίνετε μετατροπή του νομίσματος με την τιμή συναλλάγματος εκείνη την στιγμή και θα χρεώνεται στο δικό του νόμισμα. Πελάτες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης θα είναι υποχρεωμένοι να καλύψουν ό,τι άλλα έξοδα προκύψουν από τελωνειακούς φόρους, ποσοστώσεις, άδειες, απαγόρευση προϊόντων και τοπικά έξοδα. Τελωνειακές πολιτικές διαφέρουν από κράτος σε κράτος και συνιστάμε πριν προχωρήσετε σε παραγγελία να ελέγξετε τι ισχύει στο δικό σας κράτος.

 

Τρόποι Πληρωμής


Πιστωτική
κάρτα:

Για συναλλαγές με την Alpha Bank δεχόμαστε American Express,Visa, Maestro, Electron και Master card. Εάν πληρώσετε με πιστωτική κάρτα το ποσό θα αφαιρεθεί την ώρα της παραγγελίας. Όλες οι πιστωτικές κάρτας θα περνάνε για έγκριση από την τράπεζα έκδοσης της κάρτας. Εάν για κάποιο λόγο η τράπεζα απορρίψει την συναλλαγή θα ενημερωθείτε εκείνη την στιγμή. Σε περίπτωση μη έγκρισης παρακαλούμε να επικοινωνήστε με την τράπεζα. Η εξυπηρέτηση πελατών της ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ είναι επίσης στη διάθεσή σας.


Paypal

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τη λειτουργία του paypal στην ιστοσελίδα www.paypal.com

 


VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τη λειτουργία της VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. στην ιστοσελίδα www.vivawallet.gr

 

Αντικαταβολή

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας και να πληρώσετε με αντικαταβολή το Courier που θα παραδώσει την παραγγελία σας. Η υπηρεσία αυτή επιβαρύνετε με 3€ επιπλέον στα κόστη αποστολής. Αποκλειστικά για αγορές εντός Ελλάδος.

 

Ασφάλεια

Μπορείτε να αγοράσετε από την ACS ασφάλιση έως την πλήρη αξία του δέματος ή του
φορτίου σας (δεν ισχύει για έγγραφα) κλικάροντας το κουτάκι κάτω από τα έξοδα αποστολής και καταβάλλοντας το αντίτιμο που αναγράφεται, ώστε να καλύπτεστε έναντι παντός κινδύνου από απώλεια και ζημία στη διάρκεια της μεταφοράς έως του ποσού των 25.000 ευρώ ανά φορτίο. (Η ασφάλιση δεν καλύπτει πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα, φορητούς υπολογιστές, οθόνες plasma, κοσμήματα, χρήματα, υαλικά, πορσελάνες, έργα τέχνης, αντίκες, πολύτιμα έγγραφα ή φιλμ, ταινίες, δίσκους, κάρτες μνήμης ή οποιοδήποτε αντικείμενο μεταφοράς δεδομένων ή εικόνας)

Οι παραπάνω όροι ασφάλισης
i) δεν καλύπτουν αποθετικές ή ειδικές ζημιές ή καθυστερήσεις στη μεταφορά ή περιπτώσεις στις οποίες η απώλεια οφείλεται σε παράβαση εκ μέρους σας βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
ii) )δεν καλύπτουν άλλες υπηρεσίες εκτός μεταφοράς.
iii) δεν είναι διαθέσιμοι σε ένα περιορισμένο αριθμό χωρών. Για τον κατάλογο με
τις εν λόγω χώρες ή/και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων εταιρειών της ACS.

Περαιτέρω πληροφορίες:

Μόλις εγκριθεί η πληρωμή της παραγγελίας σας, δεν μπορείτε να την τροποποιήσετε. Γι’αυτό επιβεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά πριν προχωρήσετε.  Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές με άτοκες δόσεις μέσω τουe-shop.

Αποστολή προϊόντων και χρεώσεις

Χρόνος παράδοσης

 • Εντός αττικής: έως 3 εργάσιμές ημέρες
 • Χερσαία Ελλάδα: Έως 3 εργάσιμές ημέρες (με courier ACS). Παραγγελίες σε απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να καθυστερήσουν μία ημέρα ακόμη
 • Νησιωτική  Ελλάδα: Έως 4 εργάσιμές ημέρες (με courier ACS). Παραγγελίες σε απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να καθυστερήσουν μία ημέρα ακόμη.
 • ΕΥΡΩΠΗ: Έως 8 εργάσιμές ημέρες (με courier DHL). Παραγγελίες σε απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να καθυστερήσουν μία ημέρα ακόμη.
 • INTERNATIONAL: Έως 8 εργάσιμές ημέρες (με courier DHL). Παραγγελίες σε απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να καθυστερήσουν μία ημέρα ακόμη.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ COURIER

ΑΤΤΙΚΗ

2-3 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ

ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

2-3 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

3-4 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΥΡΩΠΗ

3-8 ΗΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΒΑΡΟΥΣ – ΑΠΟ 16,77€

INTERNATIONAL

5-8 ΗΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΒΑΡΟΥΣ – ΑΠΟ 20,55€

 

Σε περίοδο εκπτώσεων και προσφορών, η παράδοση μπορεί να καθυστέρησει μερικές ημέρες ακόμη. Συνήθως οι αποστολές courier γίνονται μεταξύ 8:00-18:00. Εάν δεν σας βρει το courier την ώρα που κάνει την διανομή και δεν υπάρχει ασφαλές μέρος να αφήσει το πακέτο, θα σας αφήσει μια κάρτα με τα στοιχεία του courier. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους για την παραλαβή του πακέτου.

 

Εάν δεν παραλάβετε το προϊόν σας εντός 10 ημερών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: 8:30-16:30 στο 2105133333 ή με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Το σύνολο των χρεώσεων την ώρα του checkout συμπεριλαμβάνει και το κόστος αποστολής και αναγράφεται αναλυτικά.

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:


Στην ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ εγγυούμαστε ότι όλα τα προϊόντα που πουλάμε στο e-shop είναι σε άριστη κατάσταση και θα σας αντικαταστήσουμε τυχόν ελαττωματικά προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα , το χρώμα , την εφαρμογή ή το μέγεθος ενός προϊόντος μπορείτε να το επιστρέψετε. Θα χαρούμε να σας αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε προϊόν δεν σας ευχαριστεί. Δεχόμαστε επιστροφές εφόσον πληρούν τα παρακάτω σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών:

 • Tα προϊόντα συνοδεύονται από συμπληρωμένη φόρμα επιστροφής και όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, Φορτωτική κ.ο.κ).
 • Τα προϊόντα δεν είναι χρησιμοποιημένα, φθαρμένα, πλυμένα, τροποποιημένα
 • Τα προϊόντα έχουν ακόμη κρεμασμένα το καρτελάκι αναγνώρισης σε καλή κατάσταση. Σας υπενθυμίζουμε να δοκιμάζετε τα προϊόντα που αγοράσατε χωρίς να αφαιρείτε το καρτελάκι

Tα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ εντός δεκαπέντε ημερών από την ημέρα παραλαβής τους. Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών τότε η ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή για αντικατάσταση. Τονίζουμε ότι ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από τον courier στην απόδειξη παραλαβής, για τον έλεγχο του εμπροθέσμου.


Προϊόντα που αγοράστηκαν από το on line κατάστημα δεν μπορούν να αλλαχθούν ή να επιστραφούν σε καταστήματα λιανικής Lussile


Το κόστος για την υπηρεσία επιστροφής των προϊόντων καλύπτεται από τον πελάτη και η ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωμα να μην δεχτεί επιστροφή με αντικαταβολή. Όταν παραλάβουμε την επιστροφή σας αμέσως θα γίνει αντικατάσταση με το προϊόν που επιθυμείτε και θα σας σταλεί με χρέωση της ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ. Εάν το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ίδιου. Εάν έχετε ερωτήσεις επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρετησης πελατών στο 210.5133.333 ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Πώς γίνεται η επιστροφή:
1. Τοποθετήστε τα προϊόντα που θέλετε να επιστρέψετε μέσα στην πλαστική συσκευασία με την οποία σας εστάλη το προϊόν, ή σε άλλη ανθεκτική
2. Πρέπει να εσωκλείσετε την απόδειξη επιστροφής.
3. Παρακαλώ ενημερώστε μας για τον λόγο της δυσαρέσκειάς σας.
4. Στείλτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ 
Ηρους 13α, Αθήνα, 10442


ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ:

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ, καθώς επίσης και τυχόν διαφορές από την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας αυτής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την εκδίκαση των σχετικών διαφορών είναι  αποκλειστικά και μόνο τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια των Αθηνών.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ:

Ολόκληρος ο σχεδιασμός της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των κειμένων, των προϊόντων, των ρυθμίσεων και των παρεχομένων υπηρεσιών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕκαι προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η με οποιονδήποτε τρόπο εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή και τροποποίηση ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα της ιστοσελίδας αυτής. Οι εικόνες, τα ονόματα, τα σύμβολα, λογότυπα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της ΑΦΟΙ Μ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΒΕΕ είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα αυτής προστατευόμενα από ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, η δε εμφάνισή τους στον διαδικτυακό αυτό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, όπως επίσης και γενικότερα η δυνατότητα χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αυτής δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου σε αυτήν και στα επί μέρους στοιχεία της.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και του ΠΕΠ Αττικής.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης.