Γλώσσα

Στόχοι

Η στρατηγική της LUSSILE είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη του δικτύου των εταιρικών καταστημάτων της, όσο και των συνεργασιών με τη μέθοδο franchising.

Στόχος της LUSSILE είναι να βρίσκεται πάντα κοντά στη σύγχρονη γυναίκα μέσα από ένα μεγάλο και οργανωμένο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Η LUSSILE στοχεύει στην περαιτέρω επέκτασή της, εκτός των συνόρων της ελληνικής αγοράς, με τη δημιουργία σημείων πώλησης σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και του ΠΕΠ Αττικής.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης.